Tag: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Spreker

Voldoet jouw recruitmentproces al aan de nieuwe privacy wetgeving (AVG/GDPR)?