Privacy statement

Recruitmenttech.nl, een site van Recruitment Tech Network, gevestigd aan Europalaan 500 3526 KS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ga direct naar de cookie-instellingen om deze te bekijken of aan te passen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Recruitment Tech Network/ Recruitmenttech.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (e-mail update en/of aanmelden voor een evenement). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijk e-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijke adresgegevens (alleen bij aanmelding event of versturen bestelling webshop)
 • Zakelijk telefoonnummer (alleen bij aanmelding event of versturen bestelling webshop)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@recruitmenttechnetwork.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Recruitment Tech Network / Recruitmenttech.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling voor een evenement
 • Verzenden van onze e-mail update (nieuwsbrief)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Ter verificatie van onderzoeken die we doen zoals de RT100
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Recruitment Tech Network/ Recruitmenttech.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Recruitment Tech Network/ Recruitmenttech.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Recruitment Tech Network/ Recruitmenttech.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:
 • E-mail update: tot de abonnee zich afmeld of indien deze de afgelopen 6 maanden niet actief is geweest (e-mail update openen, klikken etc.)
 • Onderzoeken: indien bij onderzoeken zoals de RT100 om NAW-gegevens wordt gevraagd is dit puur om te verifiëren of iemand tot de doelgroep behoort van het onderzoek. Na sluiting van het onderzoek wordt binnen een maand de NAW-gegevens verwijderd. De NAW-gegevens worden niet gekoppeld aan de onderzoeksgegevens. Hiervoor wordt samengewerkt met een onafhankelijke marktonderzoeker.

Delen van persoonsgegevens met derden

Recruitment Tech Network/ Recruitmenttech.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Recruitment Tech Network/ Recruitmenttech.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Recruitment Tech Network/ Recruitmenttech.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Bij aanmelding voor een event zoals Demo_Day of het Recruitment Tech Event.
 • Bij aanmelding voor een event of webinar dat samen met een partner wordt georganiseerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Recruitment Tech Network/ Recruitmenttech.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Recruitment Tech Network/ Recruitmenttech.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Bekijk de cookie-instellingen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Recruitment Tech Network/ Recruitmenttech.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacyATrecruitmenttechnetwork.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Recruitment Tech Network/ Recruitmenttech.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Recruitment Tech Network/ Recruitmenttech.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyATrecruitmenttechmedia.nl.

Contactgegevens

Recruitment Tech Network
Europalaan 500
3526 KS Utrecht
+31 30 298 01 05

Martijn Hemminga is de Functionaris Gegevensbescherming van Recruitment Tech Network/ Recruitmenttech.nl. Hij is te bereiken via +31 30 410 01 05 en privacyATrecruitmenttechnetwork.com.

Spreker