Apollo Jobs

Met Apollo Jobs vind je snel de beste kandidaten bij vacatures vanuit de eigen eigen database (en andersom). Zo kunnen staffers en bemiddelaars veel beter de opgebouwde waarde van kandidaten in de eigen database benutten. Wil jij ook de waarde van jouw kandidatendatabase beter benutten in deze krappe arbeidsmarkt? Zijn er latent werkzoekenden die je uit het oog verloren bent? Verliezen jouw recruiters en collega’s waardevolle tijd aan het doorspitten van CV’s?

Apollo-ai.nl


Demo talk 6B. Intelligent zoeken & matchen met Artificial Intelligence!

Met onze AI-oplossing worden recruiters aanzienlijk efficiënter en klantgerichter. Apollo doorzoekt zonder bias en in real time jouw database en vindt de juiste kandidaat voor een vacature en vice versa. Hierdoor maak je maximaal gebruik van de database terwijl de recruiter focust op wat hij het beste kan: het contact hebben met de kandidaat en inschatten of de kandidaat en werkgever goed bij elkaar passen. Ook beter gebruik maken van jouw kandidatendatabase?

Spreker: Alexander Claessens, Directeur Orange Peak Company

Als directeur is Alexander verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hieronder valt onder andere aansturing van het technische team en product development. Hij is zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van Apollo Jobs, kan je alles vertellen over de werking van de applicatie en de ervaringen van klanten die er reeds gebruik van maken.