Intelligence Group

Intelligence GroupIntelligence Group is een Internationaal Data & Techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitmentdata. Intelligence Group richt zich op het verzamelen, opslaan en verrijken van arbeidsmarktgerelateerde data ten behoeve van de verbetering van de werving van personeel (of werknemers) door werkgevers en de employability/arbeidsmarktkansen van werknemers. Deze data wordt in een grote diversiteit beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers, zoals via rapporten, dashboards en API’s. Onze visie is om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen door data te vertalen en praktisch toegankelijk te maken voor werkgevers en werknemers.

https://intelligence-group.nl/nl/

Demo’s

Tijdens Demo_Day 2020 kun je onderstaande demo’s bekijken bij de Demo spot van Intelligence Group:

Wervingskansen in turbulente tijden

Juist in deze turbulente tijden is het belangrijk om continu op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit biedt kansen om de vacatures in de eigen organisatie wél succesvol op te vullen maar ook mogelijkheden om als bureau nieuwe vakgebieden te verkennen en hier kansen te grijpen. In deze demo laat Intelligence Group zien hoe data inzicht geeft in deze kansen. Door, vanuit Intelligence Group, praktisch vertaalde data kennis op te bouwen van zowel de vraag (vacatures) als aanbodkant (talent) op de arbeidsmarkt.

Spreker