Recruitment Tech begrippenlijst

Recruitment & technologie begrippenlijst

Wat is een ATS en wat wordt er eigenlijk bedoeld met machine learning? Zomaar enkele begrippen die in de wereld van de recruitmenttechnologie als normaal worden beschouwd. In deze Recruitment Tech ABC zetten we de belangrijkste woorden op een rij.

API

Een API (voluit: application programming interface) is een basis waarop computerprogramma’s met elkaar kunnen communiceren. Wanneer een computerprogramma een ingang en een set afspraken aanbiedt kan andere software deze gebruiken om informatie en instructies met dit programma uit te wisselen.

Applicant Tracking System (ATS)

Een (meestal webbased) softwareapplicatie die een elektronische afhandeling van het selectieproces mogelijk maakt. Het geeft recruiters de mogelijkheid kandidaten te sorteren, te volgen in het proces en te rangschikken. Het wordt ook wel recruitmentsysteem of werving- & selectiesoftware genoemd.

Artificial Intelligence (AI)

Zie Kunstmatige intelligentie.

Assessment

Een gestructureerde beoordelingsmethode, bestaande uit bijvoorbeeld interviews, tests en simulaties, die specifiek en doelgericht wordt gehanteerd. Het doel is om vast te stellen in hoeverre een medewerker of potentiële medewerker over het (te ontwikkelen) talent en de benodigde vaardigheden beschikt, vereist voor een specifieke functie.

Augmented reality

Ook wel transrealiteit of toegevoegde realiteit genoemd, een begrip dat duidt op het versmelten van de echte (fysieke) en de virtuele wereld. Met deze techniek is het bijvoorbeeld mogelijk om informatie (zoals vacatures) te verkrijgen over een werkgever als een werkzoekende met behulp van de camerafunctie een mobiele telefoon op een gebouw richt. Zie ook virtual reality.

Backoffice

Het gedeelte van een recruitmenttooling dat niet zichtbaar is voor de bezoeker, oftewel de ‘achterkant’. Hierbij kan gedacht worden aan het contentmanagementsysteem of het recruitmentsysteem.

Blockchain

Blockchain is een gedeelde database die een groeiende lijst bijhoudt van data-items die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing. Blockchain kennen we vooral van de Bitcoins, maar ook op het gebied van recruitment zijn er al oplossingen, die bijvoorbeeld de echtheid van profielen van kandidaten bijhoudt. De blockchain is decentraal en open. Dit wil zeggen dat er niet één instantie of bedrijf eigenaar is maar dat alle deelnemers van het netwerk samen het eigendom gelijk verdelen.

Bot

De naam bot komt van robot en is een computerprogramma dat op een autonome manier taken kan uitvoeren die normaal door mensen uitgevoerd worden. Bots automatiseren enerzijds het menselijk handelen, maar het kan ook gezien worden als het vermenselijken van automatisering.

Cloud software

Zie Software as a Service (SaaS).

Dashboard

Het beginscherm binnen een (recruitment)tooling, waar een helder overzicht gepresenteerd wordt van de belangrijkste gegevens en resultaten. Hier wordt de actuele situatie weergegeven en kun je als recruiter eenboudig naar de overige functionaliteiten van de tooling. Vaak is het mogelijk dit dashboard zelf in te richten met de gewenste gegevens.

Deep learning

Deep learning is het vermogen van software om effectief leergedrag te vertonen. Feitelijk imiteert het deep learning algoritme de werking van het menselijke brein (neurale netwerken). Het deep learning algoritme kan uiteindelijk, zelfstandig, nieuwe vaardigheden leren.

Downtime

Downtime is de tijd dat de online applicatie/recruitmentsite onbereikbaar is voor kandidaat en recruiter. Het tegenovergestelde van downtime is uptime. De meeste leveranciers garanderen 99,9% uptime, oftewel 0,01% downtime. Dit is maximaal 1 minuut en 26 seconden per 24 uur.

E-recruitment

Het digitaliseren van het proces van werving en selectie in brede zin. Organisaties zetten hierbij webbased tools om de workflow te managen van sollicitatie tot uiteindelijke indiensttreding. E-recruitment wordt daarnaast ook in engere zin gebruikt als het begrip voor het online, via internet, werven van personeel.

Gamification

Gamification is het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen. Bij gamification staat centraal dat je gedrag wilt stimuleren. Dit doe je door in te spelen op de intrinsieke motivatie, de achterliggende redenen die mensen hebben om bepaalde dingen te doen.

Kunstmatige intelligentie

Bij kunstmatige intelligentie hebben computers, apparaten of software het vermogen om menselijk gedrag zoals redeneren, leren of het begrijpen van spraak na te bootsen.

Machine learning

Bij machine learning wordt met behulp van grote hoeveelheden data de machine getraind om bepaalde taken uit te voeren.

Mobile first

Mobile first is een strategie binnen webdesign, in het bijzonder het ontwerpen en bouwen van responsive websites. Bij mobile-first design zijn bezoekers met mobiele apparaten (zoals smartphones) het uitgangspunt voor het ontwerp van de website.

Multiposting

Het plaatsen van een vacature in meerdere groepen, op meerdere websites of op meerdere platformen.

Platform as a Service (PaaS)

PaaS staat voor ‘Platform as a Service’, ook wel ‘Cloud Platform Services’ genoemd. Naast de hardware, wordt ook het operating systeem en de databases in de Cloud geplaatst, waardoor deze online te benaderen is.

Recruitmentsite

Een recruitmentsite is een losstaande site of het deel van een corporate website waarop de organisatie communiceert over de mogelijkheden om bij de organisatie komen te werken. Op de recruitmentsite (ook wel werken bij-site of careersite genoemd) presenteert de werkgever zichzelf en worden de vacatures en zaken als carrièremogelijkheden en testimonials getoond.

Service Level Agreement (SLA)

In een SLA (ook wel Diensten Niveau Overeenkomst of Service Niveau Overeenkomst genoemd) wordt de kwaliteit beschreven van de diensten die worden geleverd. Dankzij een SLA is een afnemer op de hoogte van de invulling en kosten van de diensten die hij inkoopt en kan de leverancier van het recruitmentsysteem erop worden afgerekend als hij niet de afgesproken kwaliteit levert.

Software as a Service (SaaS)

Bij Software as a Service (SaaS) worden een applicatie en bijbehorende gebruikslicenties niet eenmalig aangeschaft maar afgenomen als een dienst. Deze software hoeft niet lokaal te worden geïnstalleerd, maar staat online (in de cloud). De organisatie die de software gebruikt betaalt hiervoor een vergoeding per maand of per jaar. Deze is veelal gebaseerd op het aantal gebruikers.

Uptime

Uptime is de tijd dat de leverancier van het systeem garandeert up-and-running te zijn, oftewel waarop het recruitmentsysteem bereikbaar is voor kandidaat en recruiter. Het tegenovergestelde van uptime is downtime. De meeste leveranciers garanderen 99,9% uptime. Dat betekent dat een site per 24 uur 1 minuut en 26 seconden niet bereikbaar kan zijn.

Virtual reality

Een virtuele werkelijkheid (virtual reality) is een digitaal gesimuleerde en geanimeerde wereld. Denk aan een virtuele rondleiding door een museum of de kortstondig zeer populaire virtuele wereld Second Life. Virtuele realiteit is een bekend begrip geworden door de opkomst van computers en het internet. Zie ook augmented reality.

XML-koppeling

Koppeling tussen bijvoorbeeld recruitmentsysteem en recruitmentsite via Extensible Markup Language (XML). Dit is een standaard waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel ‘machineleesbaar’ als leesbaar voor de mens. Gegevens kunnen hierdoor worden uitgewisseld. Dit is de beste wijze van integratie tussen een recruitmentsysteem en recruitmentsite.

Workflow

Opeenvolging van activiteiten en/of informatie die tezamen het recruitmentproces vormen. Middels een workflow maak je inzichtelijk in welke volgorde onderdelen van het recruitmentproces plaatsvinden. Met name in het recruitmentsysteem speelt de workflow een belangrijke rol en ook met integraties met andere software is het belangrijk.

Spreker