Recruiters United

Recruiters UnitedRecruiters United is opgericht in 2001 (7 juni) en we hebben jaarlijks zo’n vier tot vijfhonderd actieve deelnemers. De missie van Recruiters United is ‘to inspire recruitment’. Een dubbele opdracht. Enerzijds willen we binnen onze organisaties de recruitmentrol ‘inspireren’, gesprekspartner zijn en ons strategisch profileren. Anderzijds willen we elkaar binnen het netwerk inspireren met de laatste trends en ontwikkelingen in het vakgebied.

Dat is Recruiters United!

We doen dit vanuit een aantal kernwaarden; vakmanschap, verbinding, vernieuwing, ambitie, onafhankelijkheid en plezier. Deze spreken voor zich en vormen een toetssteen voor de kwaliteit van onze events. We gaan voor de  inhoud, in de voorhoede van het vak, niet commercieel gekleurd. En voegen er altijd ook een netwerkmoment aan toe, waarin we in een leuke setting elkaar ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. Dat is Recruiters United!

www.recruitersunited.com

Spreker