People Inc.

PeopleInc

People Inc. is het personeelsinformatiesysteem voor de complete automatisering van uw HR-afdeling. De applicatie kan door 95 % van de ondernemingen in Nederland standaard gebruikt worden. Iedere onderneming heeft echter specifieke eisen en wensen en vaak is dit niet mogelijk om te realiseren of alleen tegen hoge kosten. People Inc. wordt daarom standaard met een System Development Kit of schermontwerper geleverd, zodat u kunt zorgen dat People Inc. met uw organisatie mee blijft groeien.

Van een medewerker kunt u standaard vele verschillende zaken bijhouden, zoals gegevens over functies, salaris, verlof- en verzuimregistratie, de wet poortwachter, bezit bedrijfsmiddelen, beoordelingen, etc. Van alle gegevens kunt u historie opbouwen zodat u altijd een volledig overzicht heeft.

Wanneer de gegevens in een centraal systeem worden opgeslagen dan neemt de informatiebehoefte van uit de organisatie altijd toe. People Inc. wordt daarom standaard geleverd met meer dan 250 management rapportages. Ook hiervoor geldt, dat u zelf de vrijheid heeft om de rapportages aan te passen of geheel nieuwe rapportages te maken.

Personeelsinformatie raakt vele vlakken in uw organisatie en met de flexibiliteit die People Inc. u biedt is het mogelijk om van een HRM systeem een “HRM-ERP” systeem te maken, waarin u alles bijhoudt omtrent uw medewerkers. Van Recruitment tot Onboarding en van Talent Management tot Bedrijfsmiddelen.

www.peopleinc.nl